Sneställda lönerEn manlig säljare/ mäklare tjänar i genomsnitt strax under 34 000 kr i månaden. Hans kvinnliga kollega tjänar i snitt 6000 kr mindre
. Jämställt ? Hämtat från SCB

Tänkt på att det finns ett samband?

  • Sverige har en av världens mest segregerade arbetsmarknader.
  • 2005 jobbade 52% kvinnor inom den offentliga sektorn. Bland männen jobbade 19% i den offentliga sektorn och 81% i den privatasektorn som drivs av vinstsyfte.
  • Kvinnodominerandeyrken har lägre löner än mansyrken, män har högre lön än kvinnor i de flesta jobb.
  • Att männen har högre lön, medför att de sedan även får högre pension.
  • Hälften av alla kvinnor vidarutbildar sig på högskola. Det finns ungefär lika många forskarstudernade kvinnor som män (4% fler män) dock är andelen proffesorer 84% män och 16% kvinnor. Av lektorerna är 66% män och 34% kvinnor.
  • Till vardags arbetar kvinnor och män ungefär lika mycket inom det betalda arbetet.  Dock utför kvinnor dubbelt så mycket obetaltarbetar som män. 2005 ägnade sig kvinnor i genomsnitt åt 4 timmar obetaltarbete (ex matlagning, diska, tvätta, städa) varje vardag. Jämfört med männen som utförde ca 1,5 t obetalt arbete per dag.
  • 2009 tog männen ut 22,3% av föräldrapenningen
  • 2008 stod männen för 99% av sexuallbrotten i sverige och för 100% av våldtäkterna.
  • Det är vanligare att ha sämre psykiskt välbefinnande bland kvinnor i nästan alla åldrar oberoende på utbildningsnivå.
Hämtat från SCB, På tal om kvinnor och män

Säkert - Allt som var ditt


Kärnfamiljen..

Kärnfamiljen - Patriarkatets hem.

Nina Hemmingsson


Nina Hemmingsson

Om nu kärnfamiljen är så jävla fet varför behöver den så mycket propaganda?


Bild: Liv Strömqvist, ur Einsteins Fru.

Profilteatern sätter upp föreställningen Om nu kärnfamiljen är så jävla fet varför behöver den då så mycket propaganda? Måååsteee ses!

Om Föreställningen

Liv Strömqvist


Illustration av Liv Strömqvist

RSS 2.0